Mitoloji ve İkonografi

2015-2015 bahar dönemi 

Derste kullanılacak ana kaynaklar

Mitolojinin Gücü, Joseph CAMPBELL

NTV Yayınları, Mitoloji

Derste kullanılacak diğer kaynaklar

Mitoloji, Philip Wilkinson & Neil Philip

Resmin Dİli İkonografiden GÖstegebilime, Uşun Tükel

İlk ay okunması gereken edebi eder

Faust, Goethe

İzlenmesi Önerilen filmler (Kırmızı olanlar ivedilikle izlenmeli) 

  1. The Lord of the Rings

2.     El Laberinto del Fauno – Pan’ın Labirenti

3.     300 – 300 Spartalı

4.     Troy – Truva 

5.     The Trojan Women – Troyalı Kadınlar – 1971

6.     Thor: The Dark World – Thor: Karanlık Dünya

7.     Medea – 1969

8.     Thor – 2011

9.     The Mummy – Mumya

10.  Conan the Barbarian – Barbar Conan

11.  Beowulf – Ölümsüz Savaşçı

12.  Hercules: The Thracian Wars – Herkül: Özgürlük Savaşçısı

13.  Immortals – Ölümsüzler: Tanrıların Savaşı

14.  Wrath Of The Titans – Titanların Öfkesi

15.  Clash of the Titans – Titanların Savaşı

16.  Alexander – Büyük İskender – 2004

17.  Yıldız Savaşları

18.  Matrix

Makaleler ve diğer kaynaklar (ekleyeceğim)

Araştırılması Gereken Kavramlar 

Yİng- yang, Yehova, Eski Ahit, Gaia, Aşkın ve içkin oluş, Şaman, Pagan, Kozmos, Efsane, Mit, Mitoloji,

 

Rostam